داستان موفقیت

و داستان ادامه دارد ...

طراحی شده توسط شرکت نرم افزاری راسپینا

داستان موفقیت

پیش دبستان و دبستان دخترانه سلام فرشتگان یاسین

یکی از پروژه های منحصر به فرد در حوزه دبستان های سطح کشور می باشد که در یکی از برترین مدارس کشور طی جلسات متعدد در دو سال پیاده سازی گردیده است.

این پروژه شامل بخش های متفاوتی مانند طراحی منحصر به فرد ، آموزش الکترونیک ، اتوماسیون محیط آموزشی و ... می باشد.

و داستان ادامه دارد ...