داستان موفقیت

و داستان ادامه دارد ...

طراحی شده توسط شرکت نرم افزاری راسپینا

داستان موفقیت

مجموعه مدارس سلام منطقه 1 و 3

پس از پیاده سازی پروژه های متعدد موفق با مدیران جناب مهندس امانی و جناب مهندس قنبری این افتخار نصیب ما شد که پرتال مرکزی این مدارس نیز توسط ما پیاده سازی گردد.

این پروژه شامل بخش های متفاوتی مانند طراحی منحصر به فرد ، آموزش الکترونیک ، اتوماسیون محیط آموزشی و ... می باشد.

و داستان ادامه دارد ...