اخبار

با آخرین اخبار شرکت نرم افزاری راسپینا همراه باشید

طراحی شده توسط شرکت نرم افزاری راسپینا

E-MESSAGE

بانک اطلاعاتی رده سنی و تفکیک جنسیتی

پنل مدیریتی سامانه ارسال پیامک شرکت نرم افزاری راسپینا دارای بانک های اطلاعاتی متفاوتی مانند کدپستی ، محلات ، رده سنی ، تفکیک جنسیتی و ... می باشد.