داستان موفقیت

و داستان ادامه دارد ...

طراحی شده توسط شرکت نرم افزاری راسپینا

داستان موفقیت

موسسه آموزش عالی ارشد سلام

داستان از یک روز پاییزی آغاز شد و طی جلسات متعدد اتاق فکر شرکت نرم افزاری راسپینا و موسسه آموزش عالی ارشد سلام ایده آموزش الکترونیک برای تحصیلات تکمیلی که توسط این موسسه بیان شده بود پروش یافت و امروزه می توانیم خروجی چشم نواز و مهندسی بخش های مختلف پرتال را به صورت آنلاین مشاهده نماییم و خدمات متفاوتی را به کاربران ارائه دهیم.

این پروژه شامل بخش های متفاوتی مانند طراحی منحصر به فرد ، آموزش الکترونیک ، اتوماسیون محیط آموزشی ، آزمون آنلاین ، کلاس های آنلاین و ... می باشد.

و داستان ادامه دارد ...